top of page

Everything DiSC® -Työyhteisöprofiili

Toimiva vuorovaikutus on SITOUTUMISEN perusta. Organisaatio, jonka henkilökunta on sitoutunutta, 
tekee mm. parempaa tulosta, suurempaa
liikevaihtoa ja sairastaa vähemmän.  

Lataa malliprofiilit tästä

Oman toimintatavan tunnistaminen

Tuloksellisen kommunikaation edellytys on oman toimintatavan tunnistaminen. Se mahdollistaa toiminnan mukauttamisen tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Vahvuuksien tiedostaminen

Työntekijät, joilla on mahdollisuus keskittyä päivittäin omiin vahvuuksiinsa, ovat kuusi kertaa todennäköisemmin sitoutuneita työhönsä ja kolme kertaa todennäköisimmin he kertovat elämänsä olevan yleisesti ottaen erittäin laadukasta. 

Haasteiden voittaminen

Parhaimmillaan kollegat täydentävät toisiaan. Se on mahdollista, mutta se edellyttää erilaisista toimintatavoista johtuvien haasteiden tunnistamista, uhkien ja mahdollisuuksien tiedostamista ja avointa keskustelua toimintatapojen mukauttamisesta.

Lue lisää
bottom of page