top of page

Omien vahvuuksien tunnistaminen

 

Motivaattorit ja stressitekijät

 

Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili kuvaa henkilökohtaisia motivaattoreita ja stressitekijöitä. Siksi profiilia voidaan hyödyntää sellaisenaan mm. erilaisissa kehitys- ja esimies/alais-keskusteluissa. Tämä mahdollistaa osin vaikeidenkin aiheiden käsittelyn niin, että molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi.

 

Henkilökohtaiset vahvuudet

 

Tutkimukset osoittavat, että työntekijät, joilla on mahdollisuus keskittyä päivittäin omiin vahvuuksiinsa, ovat kuusi (6) kertaa todennäköisemmin sitoutuneita työhönsä ja kolme (3) kertaa todennäköisimmin he kertovat elämänsä olevan yleisesti ottaen erittäin laadukasta. 

 

bottom of page