top of page

Oman toimintatavan tunnistaminen

 

Tervetuloa Everything DiSC Workplace® -työyhteisöprofiilin pariin.

 

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on alkuperäisen DiSC-profiilin kolmas sukupolvi. DiSC-tuoteperheen vuorovaikutusprofiilit ovat auttaneet ymmärtämään erilaisia toimintatapoja jo neljänkymmenen vuoden ajan.

 

Kaikki lähtee oman toimintatavan tunnistamisesta

 

Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili auttaa tunnistamaan erilaisia toimintatyylejä. Tunnistaminen mahdollistaa toimintatavan mukauttamisen tarpeen mukaan tilanteen vaatimalla tavalla. Oman toimintatavan mukauttaminen mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen. Hyvä vuorovaikutus nostaa organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta. 

bottom of page