Oman toimintatavan tunnistaminen

 

Tervetuloa Everything DiSC Workplace® -työyhteisöprofiilin pariin.

 

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on alkuperäisen DiSC-profiilin kolmas sukupolvi. DiSC-tuoteperheen vuorovaikutusprofiilit ovat auttaneet ymmärtämään erilaisia toimintatapoja jo neljänkymmenen vuoden ajan.

 

Kaikki lähtee oman toimintatavan tunnistamisesta

 

Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili auttaa tunnistamaan erilaisia toimintatyylejä. Tunnistaminen mahdollistaa toimintatavan mukauttamisen tarpeen mukaan tilanteen vaatimalla tavalla. Oman toimintatavan mukauttaminen mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen. Hyvä vuorovaikutus nostaa organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta. 

Siirry takaisin
Siirry takaisin
Siirry takaisin

©MLP Modular Learning Processes Oy

www.mlp.fi09 881 1778

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Social Icon