top of page

Sitoutuminen

Yhteistyö

Luottamus

Vuorovaikutus

01

Vuorovaikutus näkyy aina viivan alla

Tutkitusti voidaan sanoa, että vuorovaikutus vaikuttaa tulokseen. Se vaikuttaa niin liikevaihdon kehitykseen, tuottavuuteen kuin sairaspoissaoloihin. Se näkyy johtamisessa, asiakasuskollisuudessa ja viime kädessä parempana suoriutumisena lähes missä tahansa yrityselämän haasteessa - ja se voidaan todentaa.

Vuorovaikutus on sitoutumisen edellytys

Sitoutuneen työntekijän tunnusmerkkejä, mm.

 

 • Tiedän, mitä minulta odotetaan

 • Olen saanut myönteistä palautetta viimeisen viikon aikana

 • Minusta välitetään henkilökohtaisesti

 • Mielipiteisiini suhtaudutaan vakavasti

 
Sitoutumisen vaikutus tulokseen

 

Tuloksellisuuden näkökulmasta sitoutuneiden ja ei-sitoutuneiden työntekijöiden välillä on merkittäviä eroja (mm.): 12 % asiakasuskollisuudessa, 16 % kannattavuudessa, 18 % tuottavuudessa, 37 % poissaoloissa ja 60 % laadussa (häiriöt).

 

Lue lisää mm.:  Gallup Q12® Meta-Analysis. 2009. The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes.

02

Vuorovaikutus on toimivan yhteistyön perusta

Toimiva yhteistyö edellyttää, mm.

 

 • Luottamuksen rakentamista vuorovaikutussuhteessa

 • Vuorovaikutussuhteen ylläpitoa

 • Vuorovaikutuskäytänteiden luontia ja niistä neuvottelua

 • Erilaisuuden hyödyntämistä

 

Lue lisää mm.: Annaleena Aira. 2012. Toimiva yhteistyö: työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot, Jyväskylä studies in humanities 179.

03

Vuorovaikutus on luottamuksen rakentaja

Luottamus ilmenee monella tavalla, mm.

 

 • Toimivana kommunikaationa

 • Ideoiden, tiedon ja tunteiden jakamisena

 • Yhteisön menestyksen lisääntymisenä

 • Empaattisuutena, kunnioituksena, sekä aitona kiinnostuksena ja kuuntelemisena

 

Lue lisää mm.: Hakanen, M. and A. Soudunsaari. 2012. Building Trust in High-Performing Teams. Technology Innovation Management Review. June 2012: 38-41.

bottom of page