top of page

Luottamuksen rakentaminen

 

Vasta kun tiedostaa, voi valita. 

 

Five Behaviors of a Cohesive Team® -tiimiprofiilin tavoitteena on auttaa tiimin jäseniä tiedostamaan, millä luottamuksen tasolla tiimiläiset toimivat. Tiedostaminen ei yksin kuitenkaan riitä. Mikäli toimintaa halutaan kehittää, edellyttää se tiimin sisäistä ja avoimen rehellistä vuorovaikutusta siitä, mikä tilanne on ja millainen sen tulisi olla. 

 

Konkreettisuus

 

Five Behaviors of a Cohesive Team® -tiimiprofiili kuvaa tiimin käyttäytymistä viidellä eri tasolla. Jokainen taso kuvaa luottamukseen vaikuttavaa käyttäytymistä ja määrittää numeerisesti luottamuksen määrää kyseisellä tasolla.

bottom of page