top of page

Johtajuuden prioriteetit

 

Mihin suuntaamme voimavaramme?

 

Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa DiSC-tyylin lisäksi myös johtajuuden prioriteettejä. Ne ovat asioita, joihin henkilökohtaiset voivavarat suunnataan. Prioriteetit voivat poiketa toisistaan huomattavastikin, minkä takia samoja asioita tavoitellaan usein hyvin eri tavoin. 

 

Kaikki lähtee oman toimintatavan tunnistamisesta

 

Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili auttaa tunnistamaan oman johtamistyylin. Tunnistaminen mahdollistaa oman toimintatavan mukauttamisen tilanteen vaatimalla tavalla. Omaa toimintatapaa mukauttamalla voimme paremmin vastata erilaisten ihmisten välillä hyvinkin erilaisiin tarpeisiin ja näin lisätä esimerkiksi oman tiimin sitoutuneisuutta ja suoritustasoa. 

bottom of page