top of page

Johtajuuden kehittäminen

 

Vertaa omaa johtamistapaasi maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin

 

Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili on kuuden vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos, joka mahdollistaa omien johtamistapojen tunnistamisen ja niiden vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Nykytilasta tahtotilaan on matka, prosessi, joka edellyttää erilaista johtamista prosessin vaiheesta riippuen. 

 

Sekä henkilökohtainen että tiimiraportti

 

Henkilökohtainen raportti kuvaa täyttäjänsä omaa tapaa johtaa ja jakaa johtamisprosessin 18 eri osaan, joita vastaan omia vastauksia peilataan. Tiimiraportti koostaa kaikkien vastaajien vastaukset ja piirtää organisaation johtamiskulttuurin yhdelle sivulle paljastaen yhtä aikaa sekä vahvuudet että haasteet.

bottom of page