top of page

Haasteiden voittaminen

 

Organisaation vuorovaikutuskulttuuri

 

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili mahdollistaa tiimin ja organisaation eri osien vuorovaikutuskulttuurin kuvaamisen. Vuorovaikutuskulttuurin osalta organisaatiot voivat poiketa toisistaan suurestikin. Tiedostamalla yhteiset ja usein kirjoittamattomat toimintamallit, voidaan organisaatiota kehittää haluttuun suuntaan. Työyhteisöprofiili mahdollistaa organisaatioiden jäsenten paremman sitouttamisen kehitysprosesseihin ja muutoshankkeisiin.

 

Käytäntöön vieminen

 

Everything DiSC -vertailuraportit mahdollistavat kahden organisaation työntekijän keskinäisen vertaamisen. Kyse on täysin uudenlaisesta työkalusta, jolla opittua voidaan tehokkaasti viedä käytäntöön valmennus- ja koulutuspäivien jälkeen ja näin varmistaa toivottu muutos.

bottom of page